Herman Melville

Herman Melville:
Samlede værker 1-6

&
En pibe Kanaster og en RedEye

Herman Melville: Samlede værker

Særtilbud på Samlede værker 1-6 & tillægsbind

Bortset fra Typee, Omoo, White-JacketJohn Marr og Efter borgerkrigen er Herman Melville: Samlede værker 1-6, 2014 baseret på de tidligere udkomne oversættelser. Men flere års beskæftigelse med en forfatter medfører en efterhånden større fortrolighed med hans tankegang og udtryksform. Det betyder, at oversættelserne til stadighed er revideret, og at der er ord, sætninger og afsnit, som afviger fra de tidligere versioner.

I tillægsbindet En pibe Kanaster og en RedEye, 2015 er oversat de noveller og essays, Melville skrev for at skaffe sig penge til tobak og whisky, samt de skitser og udkast, der udkom efter hans død.

bd. 1:
Typee eller Livet i Polynesien
Omoo – oplevelser i Sydhavet *

bd. 2:
Mardi og en rejse dertil **

bd. 3:
Redburn – hans første rejse
White-Jacket eller Verden som et krigsskib

bd. 4:
Moby Dick eller Hvalen ***

bd. 5:
Pierre eller Flertydighederne ****
Israel Potter – et halvt århundrede i landflygtighed

bd. 6:
Veranda-fortællinger
Bondefangeren
John Marr
Billy Budd – sømand
Efter borgerkrigen

tillægsbind:
En pibe Kanaster og en RedEye

* med forord til Herman Melville: Samlede værker

** digtene i Mardi er oversat af Peter Laugesen

*** Moby Dick er med forord af Carsten Jensen

**** Pierre er med forord af Ib Michael


Forlagsretten til Herman Melville: Samlede værker er overgået fra forlaget Bindslev til forlaget Gyldendal, der i september 2023 genudgav Moby Dick.

Ny udgave af Moby Dick, 2023


Andre oversættelser af Herman Melville, bearbejdede versioner og dramatiseringer (1852-2023)

Med enkelte undtagelser er udeladt tegneserier. Moby Dick-oversættelser for børn er ikke registreret.


Typee. En Skizze af Livet paa Sydhavsøerne under fire Maaneders Ophold i en Dal paa Nukuhiva (i Kjøbenhavnsposten, 18. september 1852 – 8. december 1852), oversat (formentlig af Ludvig Jordan) efter Typee: A Peep at Polynesian Life. During a Four Months’ Residence in a Valley of the Marquesas; The Revised Edition, With A Sequel, 1846 – også i bogform: bd. 1, november 1852 & bd. 2, december 1852.


Hvaljagt efter “Moby Dick” (i Vald. Vedel (red.): Tilskueren, oktober 1904), oversat af Niels Møller efter Moby-Dick; or, The Whale, Chapter 48, 1851.


Moby Dick, december 1942, oversat og forkortet af Peter Freuchen efter Moby-Dick; or, The Whale, 1851 – også i Politikens Stjerne-Hæfte 42, 1947.

Moby Dick oversat af Peter Freuchen
Peter Freuchens oversættelse er med omslagstegning af Mogens S. Andersen.
Politikens Stjerne-Hæfte 42
Peter Freuchens oversættelse som Politikens Stjerne-Hæfte er med omslagstegning af Aage Sikker Hansen.

Violinisten, DR / P1, 21. april 1952, oversat af Bjørn Poulsen efter The Fiddler (Harper’s New Monthly Magazine, september 1854).

Herman Melville: Violinisten - læst af Jørgen Reenberg


Billy Budd – fortopsgast, 1. juli 1952, oversat af Ole Storm efter Billy Budd, Foretopman, 1924.


Kopisten Bartleby (i Jens Kruuse og Ole Storm (red.): Halvtreds mesterfortællinger, november 1954), oversat af Niels Haislund efter Bartleby (The Piazza Tales, 1856).


Moby-Dick eller Hvalen, 15. april 1955, oversat af Mogens Boisen efter Moby-Dick; or, The Whale, 1851 – kapitel 87 også i Tage Skou-Hansen og Peter P. Rohde (red.): Vindrosen, februar 1955.

træsnit af Sven Havsteen-Mikkelsen til Moby-Dick
Mogens Boisens oversættelse er med træsnit af Sven Havsteen-Mikkelsen. De fleste af stokkene til Havsteen-Mikkelsens træsnit er på Johannes Larsen Museet i Kerteminde.

Benito Cereno, maj 1956, oversat af Helga Vang Lauridsen efter Benito Cereno (The Piazza Tales, 1856) – også udgivet som Skibet og døden, 1978.

Tegning af Ib Spang Olsen
Helga Vang Lauridsens oversættelse er med illustrationer af Ib Spang Olsen (i den senere udgave, der hedder Skibet og døden, er i stedet gengivet træsnit af den engelske kunstner Garrick Palmer).

Moby Dick, Illustrerede klassikere 17, juli 1956, oversat efter Moby Dick, Classics Illustrated 5.

Moby Dick, Illustrerede klassikere 17
Som Illustrerede klassikere er Moby Dick, Typee og Det spanske slaveskib formentlig oversat af Stig Jensen.

Manden med lynaflederen (i Mogens Knudsen og Orla Lundbo (red.): Humor fra Amerika, november 1956), oversat af Bjørn Poulsen efter The Lightning-Rod Man (The Piazza Tales, 1856).


Typee, Illustrerede klassikere 137, oktober 1961, oversat efter Typee, Classics Illustrated 36.

Typee, Illustrerede klassikere 137


Skriveren Bartleby, en historie om Wall Street, august 1962, oversat af Anders Saustrup efter Bartleby (The Piazza Tales,1856).


Det spanske slaveskib (Benito Cereno), Illustrerede klassikere 171, august 1964, oversat efter The Spanish Slaveship, Classics Illustrated 19: Joint European Series.

Benito Cereno, Illustrerede klassikere 171


Encantadas, de fortryllede øer, september 1964, oversat af Lis Thorbjørnsen efter The Encantadas; or, Enchanted Isles (The Piazza Tales, 1856).

Træsnit af Erling Olsen
Lis Thorbjørnsens oversættelse er med træsnit af Erling Olsen.

Skriveren Bartleby, DR / Radioteatret, 27. januar 1967, oversat af Eiler Jørgensen efter Gert Hofmann: Bartleby, 1963.

Skriveren Bartleby - radiospil af Gert Hofmann


Bertel – tv-spil inspireret af Bartleby, DR / TV-teatret, 5. oktober 1987.

Bertel - tv-spil af Peter Steen


Skriveren Bartleby, 12. maj 2000, oversat af Henrik G. Poulsen efter Bartleby (The Piazza Tales, 1856).


Hvalens hvidme, Arkiv over hvidme / Den Kgl. Afstøbningssamling, 12. april 2015, oversat af Flemming Chr. Nielsen efter Moby-Dick; or, The Whale, Chapter 42, 1851.


Under roserne og andre prosatekster, 30. maj 2020, oversat af Flemming Chr. Nielsen efter en novelle, en erindringsskitse, tre foredrag og et notat om hvalfangerskibet Essex’ forlis, som ikke indgik i En pibe Kanaster og en RedEye.

Herman Melville: Under roserne


Bartleby, skriveren, 10. februar 2022, oversat af Marlene Wulff Olsen efter José Luis Munuera: Bartleby, el escribiente, 2021.

Bartleby som tegneserie


Bartlebyerne, Teater FÅR302, 5. marts 2022 – 2. april 2022, dramatisering af Bartleby (The Piazza Tales, 1856).


Bartleby, 9. januar 2023, oversat af Klaus Marthinus efter Bartleby (The Piazza Tales, 1856).


Moby Dick, Aalborg Teater, 26. januar 2023 – 25. februar 2023, dramatisering af Moby Dick (Moby-Dick; or, The Whale, 1851).


The Poems of Herman Melville

Battle-Pieces and Aspects of the War, 1866
Clarel: A Poem and Pilgrimage in the Holy Land, 1876
John Marr and Other Sailors, with Some Sea-Pieces, 1888
Timoleon Etc., 1891
Weeds and Wildings Chiefly: with A Rose or Two, posthumous, 1924

I digtsamlingerne Battle-Pieces, John Marr og Weeds and Wildings indgår fem prosabidrag, som er oversat i Samlede værker 6 (pp. 439-444, pp. 519-525 & pp. 540-541) og i En pibe Kanaster og en RedEye (pp. 247-254 & pp. 255-256).


The Writings of Herman Melville

(The Northwestern-Newberry Edition, 1968-2017)

1. Typee: A Peep at Polynesian Life
2. Omoo: A Narrative of Adventures in the South Seas
3. Mardi: and a Voyage Thither
4. Redburn: His First Voyage
5. White-Jacket; or, the World in a Man-of-War
6. Moby-Dick; or, The Whale
7. Pierre; or, The Ambiguities
8. Israel Potter: His Fifty Years of Exile
9. Piazza Tales and Other Prose Pieces 1839-1860
10. The Confidence-Man: His Masquerade
11. Published Poems
12. Clarel: A Poem and Pilgrimage in the Holy Land
13. Billy Budd, Sailor and Other Uncompleted Writings
14. Correspondence
15. Journals


Melville’s Marginalia

(An electronic catalog of books owned and borrowed by Herman Melville and a digital edition of marked and annotated books that survive from his library)