Herman Melville

Herman Melville: Samlede værker 1-6

& En pibe Kanaster og en RedEye

Herman Melville: Samlede værker

Særtilbud på Herman Melville: Samlede værker 1-6 & tillægsbind

Bortset fra Typee, Omoo, White-JacketJohn Marr og Efter borgerkrigen er Herman Melville: Samlede værker 1-6 baseret på de tidligere udkomne oversættelser. Men flere års beskæftigelse med en forfatter medfører en efterhånden større fortrolighed med hans tankegang og udtryksform. Det betyder, at oversættelserne til stadighed er revideret, og at der er ord, sætninger og afsnit, som afviger fra de tidligere versioner.

I tillægsbindet En pibe Kanaster og en RedEye er oversat de skitser og udkast, der udkom efter Melvilles død, foruden de magasin-historier, han skrev for at skaffe sig penge til tobak og whisky.

bd. 1: Typee & Omoo
bd. 2: Mardi
bd. 3: Redburn & White-Jacket
bd. 4: Moby Dick (4. rev. oplag, 2019)
bd. 5: Pierre & Israel Potter
bd. 6: Veranda-fortællinger, Bondefangeren, John Marr, Billy Budd & Efter borgerkrigen
tillægsbind: En pibe Kanaster og en RedEye

fås også enkeltvis

Forordet til Samlede værker 1-6 kan frit hentes som epub eller pdf

Herman Melville: Samlede værker


Siden er udkommet endnu et tillægsbind: Under roserne og andre prosatekster. Heri en novelle, en erindringsskitse, tre foredrag og Herman Melvilles notater om hvalfangerskibet Essex’ forlis. Af forordet fremgår, hvorfor de seks tekster desværre ikke indgik i En pibe Kanaster og en RedEye.

Under roserne


Andre Herman Melville-oversættelser


Typee – En Skizze af Livet paa Sydhavsøerne, 1852, oversat af ukendt efter Typee: A Peep at Polynesian Life, 1846 – også som føljeton i Kjøbenhavnsposten, 18. september 1852 – 8. december 1852.


Hvaljagt efter “Moby Dick” (i Vald. Vedel (red.): Tilskueren, oktober 1904), oversat af Niels Møller efter Moby-Dick; or, The Whale, Chapter 48, 1851.


Moby Dick, 1942, oversat og forkortet af Peter Freuchen efter Moby-Dick; or, The Whale, 1851 – også i Ole Storm (red.): Politikens Stjerne-Hæfte 42, 1947.

Moby Dick oversat af Peter Freuchen
Moby Dick i Peter Freuchens oversættelse

Billy Budd – fortopsgast, 1952, oversat af Ole Storm efter Billy Budd, Foretopman, 1924.


Kopisten Bartleby (i Jens Kruuse og Ole Storm (red.): Halvtreds mesterfortællinger, 1954), oversat af Niels Haislund efter Bartleby, 1856.


Moby-Dick eller Hvalen, 1955, oversat af Mogens Boisen efter Moby-Dick; or, The Whale, 1851 – kapitel 87 også i Tage Skou-Hansen og Peter P. Rohde (red.): Vindrosen, februar 1955.

træsnit af Sven Havsteen-Mikkelsen til Moby-Dick
Mogens Boisens oversættelse er med træsnit af Sven Havsteen-Mikkelsen

Manden med lynaflederen (i Mogens Knudsen og Orla Lundbo (red.): Humor fra Amerika, 1956), oversat af Bjørn Poulsen efter The Lightning-Rod Man, 1856.


Benito Cereno, 1956, oversat af Helga Vang Lauridsen efter Benito Cereno, 1856 – også som Skibet og døden, 1978.


Moby Dick, 1956, oversat af ukendt som nr. 17 i serien Illustrerede klassikere.

Moby Dick, Illustrerede klassikere 17


Typee, 1961, oversat af ukendt som nr. 137 i serien Illustrerede klassikere.

Typee, Illustrerede klassikere 137


Skriveren Bartleby, en historie om Wall Street, 1962, oversat af Anders Saustrup efter Bartleby, 1856.


Det spanske slaveskib (Benito Cereno), 1964, oversat af ukendt som nr. 171 i serien Illustrerede klassikere.

Benito Cereno, Illustrerede klassikere 171


Encantadas, de fortryllede øer, 1964, oversat af Lis Thorbjørnsen efter The Encantadas; or, Enchanted Isles, 1856.


Skriveren Bartleby, 2000, oversat af Henrik G. Poulsen efter Bartleby, 1856.


The Poems of Herman Melville

Battle-Pieces and Aspects of the War, 1866
Clarel: A Poem and Pilgrimage in the Holy Land, 1876
John Marr and Other Sailors, with Some Sea-Pieces, 1888
Timoleon Etc., 1891
Weeds and Wildings Chiefly: with A Rose or Two, posthumous, 1924

I digtsamlingerne Battle-Pieces, John Marr og Weeds and Wildings indgår fem prosabidrag, som er oversat i Samlede værker 6, (pp. 439-444, pp. 519-525 & pp. 540-541) og i En pibe Kanaster og en RedEye (pp. 247-254 & pp. 255-256)


The Writings of Herman Melville

The Writings of Herman Melville

1. Typee: A Peep at Polynesian Life, 1992
2. Omoo: A Narrative of Adventures in the South Seas, 1968
3. Mardi: and a Voyage Thither, 1970
4. Redburn: His First Voyage, 1969
5. White-Jacket; or, the World in a Man-of-War, 1970
6. Moby-Dick; or, The Whale, 1988
7. Pierre; or, The Ambiguities, 1992
8. Israel Potter: His Fifty Years of Exile, 1982
9. Piazza Tales and Other Prose Pieces, 1839-1860, 1987
10. The Confidence-Man: His Masquerade, 1984
11. Published Poems, 2009
12. Clarel, 1991
13. Billy Budd, Sailor (An Inside Narrative) and Other Uncompleted Writings, 2017
14. Correspondence, 1993
15. Journals, 1989