Herman Melville

Herman Melville: Samlede værker 1-6

& En pibe Kanaster og en RedEye

Herman Melville: Samlede værker

Særtilbud på Herman Melville: Samlede værker 1-6 & tillægsbind

Bortset fra Typee, Omoo, White-JacketJohn Marr og Efter borgerkrigen er Herman Melville: Samlede værker 1-6, 2014 baseret på de tidligere udkomne oversættelser. Men flere års beskæftigelse med en forfatter medfører en efterhånden større fortrolighed med hans tankegang og udtryksform. Det betyder, at oversættelserne til stadighed er revideret, og at der er ord, sætninger og afsnit, som afviger fra de tidligere versioner.

I tillægsbindet En pibe Kanaster og en RedEye, 2015 er oversat de skitser og udkast, der udkom efter Melvilles død, foruden de magasin-historier, han skrev for at skaffe sig penge til tobak og whisky.

bd. 1: Typee & Omoo
bd. 2: Mardi
bd. 3: Redburn & White-Jacket
bd. 4: Moby Dick (4. rev. oplag, 2019)
bd. 5: Pierre & Israel Potter
bd. 6: Veranda-fortællinger, Bondefangeren, John Marr, Billy Budd & Efter borgerkrigen
tillægsbind: En pibe Kanaster og en RedEye

fås også enkeltvis

Forordet til Samlede værker 1-6 kan frit hentes som epub eller pdf

Herman Melville: Samlede værker


I 2020 udkom endnu et tillægsbind: Under roserne og andre prosatekster. Heri en novelle, en erindringsskitse, tre foredrag og Herman Melvilles notater om hvalfangerskibet Essex’ forlis. Af forordet fremgår, hvorfor de seks tekster desværre ikke indgik i En pibe Kanaster og en RedEye.

Under roserne


Andre Herman Melville-oversættelser


Typee. En Skizze af Livet paa Sydhavsøerne under fire Maaneders Ophold i en Dal paa Nukuhiva (i Kjøbenhavnsposten, 18. september 1852 – 8. december 1852), oversat af ukendt efter Typee: A Peep at Polynesian Life, 1846 – også som Typee. En Skizze af Livet paa Sydhavsøerne under fire Maaneders Ophold i en Dal paa Nukuhiva 1-2, Jordans Forlag, november 1852 & december 1852.


Hvaljagt efter “Moby Dick” (i Vald. Vedel (red.): Tilskueren, oktober 1904), oversat af Niels Møller efter Moby-Dick; or, The Whale, Chapter 48, 1851.


Moby Dick, december 1942, oversat og forkortet af Peter Freuchen efter Moby-Dick; or, The Whale, 1851 – også i Ole Storm (red.): Politikens Stjerne-Hæfte 42, 1947.

Moby Dick oversat af Peter Freuchen
Moby Dick i Peter Freuchens oversættelse

Violinisten, DR / P1, 21. april 1952 (formentlig utrykt), oversat af Bjørn Poulsen efter The Fiddler (Harper’s New Monthly Magazine, 1854) og læst af Jørgen Reenberg.


Billy Budd – fortopsgast, 1. juli 1952, oversat af Ole Storm efter Billy Budd, Foretopman, 1924.


Kopisten Bartleby (i Jens Kruuse og Ole Storm (red.): Halvtreds mesterfortællinger, november 1954), oversat af Niels Haislund efter Bartleby (The Piazza Tales, 1856).


Moby-Dick eller Hvalen, 15. april 1955, oversat af Mogens Boisen efter Moby-Dick; or, The Whale, 1851 – kapitel 87 også i Tage Skou-Hansen og Peter P. Rohde (red.): Vindrosen, februar 1955.

træsnit af Sven Havsteen-Mikkelsen til Moby-Dick
Mogens Boisens oversættelse er med træsnit af Sven Havsteen-Mikkelsen

Benito Cereno, maj 1956, oversat af Helga Vang Lauridsen efter Benito Cereno (The Piazza Tales, 1856) – også som Skibet og døden, 1978.


Moby Dick, Illustrerede klassikere 17, juli 1956, oversat af ukendt efter Moby Dick, Classics Illustrated 5.

Moby Dick, Illustrerede klassikere 17


Manden med lynaflederen (i Mogens Knudsen og Orla Lundbo (red.): Humor fra Amerika, november 1956), oversat af Bjørn Poulsen efter The Lightning-Rod Man (The Piazza Tales, 1856).


Typee, Illustrerede klassikere 137, oktober 1961, oversat af ukendt efter Typee, Classics Illustrated 36.

Typee, Illustrerede klassikere 137


Skriveren Bartleby, en historie om Wall Street, august 1962, oversat af Anders Saustrup efter Bartleby (The Piazza Tales,1856).


Det spanske slaveskib (Benito Cereno), Illustrerede klassikere 171, august 1964, oversat af ukendt efter Classics Illustrated: Joint European Series.

Benito Cereno, Illustrerede klassikere 171


Encantadas, de fortryllede øer, september 1964, oversat af Lis Thorbjørnsen efter The Encantadas; or, Enchanted Isles (The Piazza Tales, 1856).


Skriveren Bartleby, DR / Radioteatret, 27. januar 1967 (utrykt), oversat af Eiler Jørgensen efter Gert Hofmann: Bartleby, 1963.

Bartleby, radiospil af Gert Hofmann


Skriveren Bartleby, 12. maj 2000, oversat af Henrik G. Poulsen efter Bartleby (The Piazza Tales, 1856).


The Poems of Herman Melville

Battle-Pieces and Aspects of the War, 1866
Clarel: A Poem and Pilgrimage in the Holy Land, 1876
John Marr and Other Sailors, with Some Sea-Pieces, 1888
Timoleon Etc., 1891
Weeds and Wildings Chiefly: with A Rose or Two, posthumous, 1924

I digtsamlingerne Battle-Pieces, John Marr og Weeds and Wildings indgår fem prosabidrag, som er oversat i Samlede værker 6, (pp. 439-444, pp. 519-525 & pp. 540-541) og i En pibe Kanaster og en RedEye (pp. 247-254 & pp. 255-256)


The Writings of Herman Melville

The Writings of Herman Melville

1. Typee: A Peep at Polynesian Life, 1992
2. Omoo: A Narrative of Adventures in the South Seas, 1968
3. Mardi: and a Voyage Thither, 1970
4. Redburn: His First Voyage, 1969
5. White-Jacket; or, the World in a Man-of-War, 1970
6. Moby-Dick; or, The Whale, 1988
7. Pierre; or, The Ambiguities, 1992
8. Israel Potter: His Fifty Years of Exile, 1982
9. Piazza Tales and Other Prose Pieces, 1839-1860, 1987
10. The Confidence-Man: His Masquerade, 1984
11. Published Poems, 2009
12. Clarel, 1991
13. Billy Budd, Sailor (An Inside Narrative) and Other Uncompleted Writings, 2017
14. Correspondence, 1993
15. Journals, 1989