Herman Melville

Herman Melville: Samlede værker 1-6

& En pibe Kanaster og en RedEye

Herman Melville: Samlede værker

Særtilbud på Herman Melvilles Samlede værker

Bortset fra romanerne Typee, Omoo, White-Jacket og novellen John Marr er Herman Melville: Samlede værker 1-6 baseret på de tidligere udkomne oversættelser. Men flere års beskæftigelse med en forfatter medfører en efterhånden større fortrolighed med hans tankegang og udtryksform. Det betyder, at oversættelserne til stadighed er revideret, og at der er ord, sætninger og afsnit, som afviger fra de tidligere versioner.

I tillægsbindet En pibe Kanaster og en RedEye er oversat de skitser og udkast, der udkom efter Melvilles død, foruden de magasin-historier, han skrev for at skaffe sig penge til tobak og whisky.

bd. 1: Typee & Omoo
bd. 2: Mardi
bd. 3: Redburn & White-Jacket
bd. 4: Moby Dick
bd. 5: Pierre & Israel Potter
bd. 6: Veranda-fortællinger, Bondefangeren, John Marr & Billy Budd
tillægsbind: En pibe Kanaster og en RedEye

fås også enkeltvis

– og oversætterens forord kan hentes som epub eller pdf

Herman Melville: Samlede værker


Andre Herman Melville-oversættelser

Typee – En Skizze af Livet paa Sydhavsøerne, 1852, oversat af ukendt efter Typee: A Peep at Polynesian Life, 1846 – også som føljeton i Kjøbenhavnsposten, 18. september 1852 – 8. december 1852.

Hvaljagt efter “Moby Dick” (i Vald. Vedel (red.): Tilskueren, oktober 1904), oversat af Niels Møller efter Moby-Dick; or, The Whale, Chapter 48, 1851.

Moby Dick, 1942, oversat og forkortet af Peter Freuchen efter Moby-Dick; or, The Whale, 1851 – også i Ole Storm (red.): Politikens Stjerne-Hæfte 42, 1947.

Billy Budd – fortopsgast, 1952, oversat af Ole Storm efter Billy Budd, Foretopman, 1924.

Kopisten Bartleby (i Jens Kruuse og Ole Storm (red.): Halvtreds mesterfortællinger, 1954), oversat af Niels Haislund efter Bartleby, 1856.

Moby-Dick eller Hvalen, 1955, oversat af Mogens Boisen efter Moby-Dick; or, The Whale, 1851 – kapitel 87 også i Tage Skou-Hansen og Peter P. Rohde (red.): Vindrosen, februar 1955.

Moby Dick, Illustrerede klassikere 17, 1956, gengivet efter Moby Dick, Classics Illustrated 5.

Moby Dick, Illustrerede klassikere 17

Manden med lynaflederen (i Mogens Knudsen og Orla Lundbo (red.): Humor fra Amerika, 1956), oversat af Bjørn Poulsen efter The Lightning-Rod Man, 1856.

Benito Cereno, 1956, oversat af Helga Vang Lauridsen efter Benito Cereno, 1856 – også som Skibet og døden, 1978.

Typee, Illustrerede klassikere 137, 1961, gengivet efter Typee, Classics Illustrated 36, 1960.

Typee, Illustrerede klassikere 137

Skriveren Bartleby, en historie om Wall Street, 1962, oversat af Anders Saustrup efter Bartleby, 1856.

Det spanske slaveskib, Illustrerede klassikere 171, 1964, gengivet efter The Spanish Slaveship from the short story “Benito Cereno”, Classics Illustrated JES 19, 1964.

Benito Cereno, Illustrerede klassikere 171

Encantadas, de fortryllede øer, 1964, oversat af Lis Thorbjørnsen efter The Encantadas; or, Enchanted Isles, 1856.

Skriveren Bartleby, 2000, oversat af Henrik G. Poulsen efter Bartleby, 1856.

Præsten Ko­lory og guden Moa Artua (i Lars Ras­mussen (red.): Booktraders jule­hæfte, december 2013), oversat af Flemming Chr. Nielsen efter Typee: A Peep at Polynesian Life, Chapter 24, 1846 – også i Herman Melville: Samlede værker 1, 2014.

En pibe Kanaster og en RedEye – tilføjelser, 2017-2019, oversat af Flemming Chr. Nielsen. – Om Essex’ forlis også som note 189 i Moby Dick eller Hvalen fra og med 3. udgave, 4. oplag, 2019.


Melvilliana – af danske forskere, forfattere m. fl.

(Melvilliana henviser til både dybtgående analyser, mere overfladiske artikler og rent informative links. Med få undtagelser er dagblads-anmeldelser udeladt)

I anledning af Herman Melvilles 200-årsdag 1. august 2019:

Herman Melville
Herman Melville malet i 1870 af Joseph Oriel Eaton (1829-1875)

Kristeligt Dagblad – Kristeligt Dagblad – Der Nordschleswigerpov.internationalBerlingskeFlensborg Avis
31. juli 2019 – 27. august 2019


Klaus Majgaard:
Målstyring med kaptajn Ahab
Lederliv, 31. januar 2019


Ida Klitgård:
Sailing between ‘comprehensible forms’: The Danish translations of neologisms in Herman Melville’s Moby Dick
Nordic Journal of English Studies, december 2018


Peter Mortensen:
Herman Melville: Moby Dick
i Ladegaard, Ringgaard & Rosendahl Thomsen (red.): 50 værker, 2018


Spøgelser – Herman Melvilles Typee
i Frits Andersen: Sydhavsøen – Nydelsens geografi, 2018


Flemming Chr. Nielsen:
Omkring en auktion – foranlediget af skrimshander i Moby Dick
skrimshanderFacebook, 3. maj 2018


Litteraturvidenskab på SDU:
Herman Melville – værk, liv og forskning
melville.dk4. august 2017


Litteraturvidenskab på SDU:
Facebook-side om Herman Melville
4. august 2017


Essayet “Herman Melville og Moby-Dick
i Anders Bay: Dialogens kunstner, 2017


Flemming Chr. Nielsen:
Mit ansigt må ingen se – eller hvalen som Gud
Babelfisken, 20. september 2016


Flemming Chr. Nielsen:
En bemærkning om et par anmeldelser
Babelfisken, 5. oktober 2015


Flemming Chr. Nielsen:
Whisky- og tobakhistorier
Forord til Herman Melville: En pibe Kanaster og en Redeye, 2015


Lars Thiesgaard indlæser Moby Dick som lydbog over 25 timer og 53 minutter
juni 2015


Trine Ruby:
Herman Melville og hans to danske hvalfangere
hvalen Moby DickBabelfisken, 4. juni 2015


Ida Klitgård:
Translation, adaptation or amputation? Arctic explorer-writer-anthropologist Peter Freuchen’s little-known Danish translation of Moby Dick
Across Languages and Cultures, maj 2015


Et særtryk af Moby Dicks kapitel 42 om Hvalens hvidme indgår i Hvid[mə] Archive
april 2015


Søren Frank:
Melville’s Broad Present: Nostalgia, Presentiment, and Prophecy in Moby-Dick
Aktuel Forskning, marts 2015


Trine Ruby:
A Contrastive Analysis of Two Danish Translations of Herman Melville’s Moby Dick; Or, The Whale
Bachelorafhandling, 17. december 2014


Flemming Chr. Nielsen om Herman Melville: Samlede værker
DR/Skønlitteratur på P1, 12. november 2014


Flemming Chr. Nielsen:
Skygger over en mur
Forord til Herman Melville: Samlede værker 1-6, 2014
(revideret og udvidet version af forord til Pierre, 2003, Bondefangeren, 2004, Israel Potter, 2006, Mardi, 2007, Redburn, 2009, Moby Dick, 2011, Billy Budd og Veranda-fortællinger, 2012)


Søren Holst:
Hvalen uden stavefejl
ordet hval på hebraiskPergaMent, 22. oktober 2011


Carsten Jensen:
Ved verdens ende
Forord til Herman Melville: Moby Dick eller Hvalen, 2011
(også i Herman Melville: Samlede værker 4, 2014)


Ib Michael om Mardi og en rejse dertil
DR/Kulturnyt, 14. september 2007


Peter Laugesen:
Bølgerne ruller, ordene rejser
Forord til Herman Melville: Mardi og en rejse dertil, 2007
(også i Herman Melville: Samlede værker 2, 2014)


Carsten Jensen ’tilegner’ Melville sin roman Vi, de druknede, 2006, for Laurids Madsen har sejlet med Neversink (verdensfregatten i Herman Melville: White-Jacket)


Ib Michael og Flemming Chr. Nielsen om Herman Melville
dk4/Litteratursiden, juli 2006


Erik Granly Jensen:
Fra gråzonen: Biopolitisk skitse om Empire, Haiti og Herman Melvilles Benito Cereno
Mutant, 4, maj 2005


Ib Michael om Pierre eller Flertydighederne
TV2/Go’morgen Danmark, 31. marts 2003


Ib Michael:
Sjælens Tahiti
Forord til Herman Melville: Pierre eller Flertydighederne, 2003
(også i Herman Melville: Samlede værker 5, 2014 og udvidet version i Ib Michael: Hjertets hemmeligheder, 2012)


Morten Peick:
Fra randen – Om orden og orienteringsløshed i Herman Melvilles roman Moby-Dick
K & K – Kultur og Klasse, 93, 10. juni 2002


Peter Steen læser Skriveren Bartleby i Henrik G. Poulsens oversættelse
DR/P1, 14., 16., 21., 23. & 28. maj 2002


Stig Dalager:
Hvalens vrede

Nathaniel Philbrick: I havets hjerte

Weekendavisen, 31. august 2001
(også i Stig Dalager: Opgøret med det entydige, 2002)


Alexander Carnera Ljungstrøm:
Jeg ville foretrække at lade være – Herman Melville: Bartlebys silhuet og menneskets befrielse
Kritik, 150, april 2001
(udvidet version i Alexander Carnera: Magten over livet og livet som magt, 2010)


Poul Vad:
Hansens Melville-fiktion
Kritik, 148, december 2000
(også i Poul Vad: Kritiske tekster, 2003)


Henrik G. Poulsen:
Forord til Herman Melville: Skriveren Bartleby, 2000


Bo Green Jensen:
Herman Melville (opdateret)
Den Store Danske Encyklopædi, 13, 1999


Bo Green Jensen:
De hjerteløse vidder – Herman Melville og det absolutte
Weekendavisen, 30. august 1991
(også i Bo Green Jensen: Ind i det amerikanske, 1992)


Bertel, tv-spil af Peter Steen – inspireret af Skriveren Bartleby
DR/TV-teatret, 5. oktober 1987

Peter Steen: Bertel


Tage la Cour:
Efterskrift til Herman Melville: Skibet og døden, 1978


Skriveren Bartleby, radiospil af Gert Hofmann
DR/Radioteatret, 27. januar 1967

Gert Hofmann: Skriveren Bartleby


Poul Carit Andersen:
Forord til Herman Melville: Encantadas, de fortryllede øer, 1964


Anders Saustrup:
Forord til Herman Melville: Skriveren Bartleby, en historie om Wall Street, 1962


Helga Vang Lauridsen:
Forord til Herman Melville: Benito Cereno, 1956


Tom Kristensen:
Den hvide hval
Politiken, 15. april 1955


Jens Kruuse:
Paa det mægtige Hav …
Jyllands-Posten, 14. april 1955
(også i Jens Kruuse: Mesterværker, 1955)


Martin A. Hansen:
Herman Melville og “Moby-Dick”, februar 1955

Martin A. Hansen om Moby Dick

(også som forord til Herman Melville: Moby Dick eller Hvalen, 1955)


Ole Storm:
Forord til Herman Melville: Billy Budd – fortopsgast, 1952


Man undrer sig ikke over, at Melville selv blev sindssyg
i Niels Møller: Verdenslitteraturen, III, 1929


Ingemann Ottosen:
Melville, Herman
Salmonsens Konversationsleksikon, XVI, 1924


Niels Møller:
Herman Melville
Tilskueren, oktober 1904


Torben Lundbeck:
Melville, Herman
Salmonsens store illustrerede Konversationsleksikon, XII, 1901


Peter Toft:Maleren Peter ToftIn Praise of Herman Melville
The New York Times, 17. marts 1900


The Poems of Herman Melville

Battle-Pieces and Aspects of the War, 1866
Clarel: A Poem and Pilgrimage in the Holy Land, 1876
John Marr and Other Sailors, with Some Sea-Pieces, 1888
Timoleon Etc., 1891
Weeds and Wildings Chiefly: with A Rose or Two, posthumous, 1924

I digtsamlingerne Battle-Pieces, John Marr og Weeds and Wildings indgår fem prosabidrag, som er oversat i Samlede værker 6, (pp. 439-444, pp. 519-525 & pp. 540-541) og i En pibe Kanaster og en RedEye (pp. 247-254 & pp. 255-256)


The Writings of Herman Melville

The Writings of Herman Melville

1. Typee: A Peep at Polynesian Life, 1992
2. Omoo: A Narrative of Adventures in the South Seas, 1968
3. Mardi: and a Voyage Thither, 1970
4. Redburn: His First Voyage, 1969
5. White-Jacket; or, the World in a Man-of-War, 1970
6. Moby-Dick; or, The Whale, 1988
7. Pierre; or, The Ambiguities, 1992
8. Israel Potter: His Fifty Years of Exile, 1982
9. Piazza Tales and Other Prose Pieces, 1839-1860, 1987
10. The Confidence-Man: His Masquerade, 1984
11. Published Poems, 2009
12. Clarel, 1991
13. Billy Budd, Sailor (An Inside Narrative) and Other Uncompleted Writings, 2017
14. Correspondence, 1993
15. Journals, 1989


Peter Toft og Herman Melville

Den danske hvalfanger og kunstmaler Peter Toft besøgte Herman Melville i 1886, men Melville ville ikke snakke om sine bøger. ”Jeg har glemt dem,” sagde han til Peter Toft, der ifølge sin erindringsartikel 17. marts 1900 i New York Times opfattede ham som ”abnormal.”

Toft forærede Melville to af sine akvareller, dels Flamboro’ Head (malet i juli 1883) med en scene fra slaget mellem Bonhomme Richard og Serapis under Den Amerikanske Revolution, som Melville havde skildret i romanen Israel Potter, dels Redondo Rock, malet i 1886 og signeret: With the Kind Regards to the Author of ‘The Encantadas.’

Under Tofts besøg skrev Melville et brev til den engelsk-amerikanske forfatter William Clark Russell, som boede i England. Toft skulle aflevere brevet, og af Russells svar til Melville fremgår, at Melville ifølge Toft er “hale and hearty.”

Ifølge Lynn Horth (ed.): The Writings of Herman Melville, 14, 1993, p. 512 sendte Melville 5. november 1888 et brev til en Peter Past, som må være en fejlskrivning for Peter Toft. Brevet omtaler en lille pakke – måske med Melvilles netop udkomne digtsamling John Marr and Other Sailors, der var trykt i et oplag på 25 eksemplarer og tilegnet William Clark Russell.

Der vides ikke mere om Melvilles og Tofts bekendtskab.