sjelfproefning

S. Kierkegaard: Sjelfpröfning för Wår tid