Søren Kierkegaard

Søren Kierkegaard – en amputeret filosof

1. Søren Kierkegaards Skrifter – en amputeret udgave
2. Førsteudgaver af Søren Kierkegaard
3. Genfundne Kierkegaard-dedikationer
4. Auktionen over Søren Kierkegaards indbo
5. Niels Andreas Kierkegaard
6. Regine Olsens dagbog
7. To krimier, en bogholder, en litterær fejde og en tv-serie


Søren Kierkegaards Skrifter – en amputeret udgave

Søren Kierkegaards Skrifter
Bind 1-28 & 27 kommentarbind.

En dag opdagede jeg, at 55-binds udgaven af Søren Kierkegaards Skrifter, 1997-2012 langtfra omfatter alt, hvad Kierkegaard har skrevet, og min forundring blev kun større, da jeg i Søren Kierkegaards Skrifter, K1, p. 7 læste om udgivelsen:

Søren Kierkegaards Skrifter er en komplet nyudgivelse af alt, hvad der findes overleveret fra Søren Kierkegaards pen: De værker, han selv bragte i trykken. De værker, han gjorde færdig til udgivelse, men som først udkom efter hans død, og de værker, han ikke gjorde helt færdig. Alle forarbejder til de nævnte værker. Desuden journaler, notesbøger og løse papirer i øvrigt, samt endelig breve og biografiske dokumenter. Søren Kierkegaards Skrifter samler således, hvad der hidtil har foreligget adskilt i de tre successive udgaver af Samlede Værker, i de to udgaver af hhv. Efterladte Papirer og Søren Kierkegaards Papirer samt i Breve og Aktstykker vedrørende Søren Kierkegaard.

Men store dele af Søren Kierkegaards Papirer, 1909-1948 er ikke med i Søren Kierkegaards Skrifter. Desuden er udeladt 16 af de 21 aktstykker i Breve og Aktstykker vedrørende Søren Kierkegaard, 1953-54. En mere detaljeret gennemgang kan læses i Den forsvundne paraply, og med eventuelle scanningsfejl er her på siden gengivet de 16 manglende aktstykker.


Førsteudgaver af Søren Kierkegaard

1. Af en endnu Levendes Papirer, 1838
2a. Om Begrebet Ironi. Theses-Udgave, 1841
2b. Om Begrebet Ironi. Boghandler-Udgave, 1841
3. Enten-Eller, 1-2, 1843
4. To opbyggelige Taler, 1843
5. Tre opbyggelige Taler, 1843
6. Frygt og Bæven, 1843
7. Gjentagelsen, 1843
8. Fire opbyggelige Taler, 1843
9. To opbyggelige Taler, 1844
10. Tre opbyggelige Taler, 1844
11. Philosophiske Smuler, 1844
12. Begrebet Angest, 1844
13. Forord, 1844
14. Fire opbyggelige Taler, 1844
15. Tre Taler ved tænkte Leiligheder, 1845
16. Stadier paa Livets Vei, 1845
17. Atten opbyggelige Taler, 1845 (nr. 4, 5, 8, 9, 10 & 14 m. fælles titelblad og indholdsfortegnelse)
18. Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift, 1846
19. En literair Anmeldelse, 1846
20. Opbyggelige Taler i forskjellig Aand, 1847
21. Kjerlighedens Gjerninger, 1847
22. Christelige Taler, 1848
23. Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen, 1849
24. Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger, 1849
25. Sygdommen til Døden, 1849
26. “Ypperstepræsten” – “Tolderen” – “Synderinden”, 1849
27. Indøvelse i Christendom, 1850
28. En opbyggelig Tale, 1850
29. To Taler ved Altergangen om Fredagen, 1851
30. Om min Forfatter-Virksomhed, 1851
31. Til Selvprøvelse, 1851
32. Sexten opbyggelige Taler, 1852 (nr. 5, 8, 9, 10 & 14 m. fælles titelblad og indholdsfortegnelse)
33. Dette skal siges; saa være det da sagt, 1855
34. Øieblikket, Nr. 1-9, 1855
35. Hvad Christus dømmer om officiel Christendom, 1855
36. Guds Uforanderlighed, 1855

Bladartiklerne Til Hr. Orla Lehmann og Aabenbart Skriftemaal kan opfattes som selvstændige udgivelser, for de udgør hele indholdet i henholdsvis Kjøbenhavns flyvende Post 10. april 1836 og Fædrelandet 12. juni 1842.

Posthumt udkom:

37. Bladartikler, 1857
38. En Bladartikel, 1859
39. Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed, 1859
40. Af Søren Kierkegaards efterladte Papirer, I-VIII, 1869-1881
41. Dømmer selv!, 1876

I Kierkegaards samtid blev genudgivet:

3. Enten-Eller. Anden Udgave, 1849
12. Begrebet Angest. Andet Oplag, 1855
21. Kjerlighedens Gjerninger. Anden Udgave, 1852
23. Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen. Anden Udgave, 1854
27. Indøvelse i Christendom. Andet Oplag, 1855
29. To Taler ved Altergangen om Fredagen. Anden Udgave, 1852
31. Til Selvprøvelse. Anden Udgave, 1852
33. Dette skal siges; saa være det da sagt. Andet Oplag, 1855
34. Øieblikket, Nr. 1-4. Andet Oplag, 1855

I Kierkegaards samtid udkom på svensk:

Nr. 4: Tvenne uppbyggeliga tal, Mariestad 1853
Nr. 5: Trenne uppbyggeliga tal, Mariestad 1853
Nr. 8: Fyra uppbyggeliga tal, Mariestad 1853
Nr. 9: Tvenne uppbyggeliga tal, Mariestad 1853
Nr. 10: Trenne uppbyggeliga tal, Mariestad, 1853
Nr. 17: Aderton uppbyggeliga Tal, Mariestad 1852
Nr. 20 i uddrag: Hwad wi läre af liljorna på marken och foglarna under himmelen, Norrköping 1852
Nr. 23: Liljorna på marken och foglarna under himmelen, Stockholm 1853
Nr. 27 i uddrag: Kommen! kommen!, Upsala 1853
Nr. 31: Sjelfpröfning för Wår tid, Stockholm 1852
Nr. 33: Detta skall sägas, så ware det sagdt, Upsala 1855
Nr. 34: Ögonblicket, No 1-9, Upsala 1855
Nr. 35: Hwad Kristus dömmer om officiel kristendom, Upsala 1855
*
Kirkekamps-artiklerne i uddrag: Den officiella kristendomen är icke det nya testamentets kristendom, Köpenhamn 1855

Den officiella kristendomen är icke det nya testamentets kristendom
Den anonyme oversætter af kirkekamps-artiklerne i uddrag var O. P. Sturzen-Becker, som i et eksemplar skrev denne dedikation: “Til Hr Dr S. Kierkegaard med speciel Taknemlighed for de originale Artikler, der ligger til Grund for nærværende Opusculum, fra Dr Sturzen-Becker.” Men enten sendte han aldrig bogen til Kierkegaard, eller han fik den retur, for bogen er på Kungliga biblioteket i Stockholm.   

Genfundne Kierkegaard-dedikationer

Dedikation til H. P. Holst

En dedikation “Til min Ven H. P. Holst fra Forfatteren.” i Om Begrebet Ironi, 1841. Midt på siden har Harald Høffding tilføjet: “Foræret mig paa min 85 Aars Fødselsdag af Hr. Harald Willumsen. Harald Høffding 11. Marts 1928.” Nederst Frithiof Brandts signatur. Dedikationen omtales i Søren Kierkegaards Skrifter, K28, pp. 659-660 som “indirekte overleveret.” I april 2018 blev den genfundne original udbudt af Herman H. J. Lynge & Søns Antikvariat til kr. 75.000.

Søren Kierkegaards dedikation til Michael Nielsen

En dedikation “Til Borgerdydsskolens uforglemmelige Bestyrer Hr. Prof: M. Nielsen R af D. og D. M. som Alt af mig og som altid taknemligst og kjerligst.” i Fire opbyggelige Taler, 1843. Dedikationen omtales i Søren Kierkegaards Skrifter, K28, p. 660 som kun kendt via en afskrift “for mere end 15 år siden … derfor gengivet med forbehold.” Med den genfundne original falder forbeholdet bort.

Dedikation til A. G. Rudelbach

En dedikation “Til Høiærværdige Hr Dr. Rudelbach R af D. venskbl. fra Forft.” er indklæbet i et eksemplar af Christelige Taler, 1848, som tilhører Det Kgl. Bibliotek. Dedikationen omtales i Søren Kierkegaards Skrifter, 28, p. 522 som “dedikation i ukendt skrift.” Vurderet ud fra papirets farve og format (19,6×11,7 cm) og med udelukkelse af kendte dedikationer til Rudelbach er den fra et gaveeksemplar af enten Opbyggelige Taler i forskjellig Aand, 1847 eller Christelige Taler, 1848.

Dedikation til H. N. Clausen

En dedikation “Til Høiærværdige Hr Minister Prof Dr. H. N. Clausen R af D og DM i dyb Ærbødighed fra Forf.” i En opbyggelig Tale, 1850. Dedikationen omtales i Søren Kierkegaards Skrifter, K28, pp. 659-660 som “indirekte overleveret.” Den er genfundet i privateje.

Der kendes 111 Kierkegaard-dedikationer. Dertil 1, der gik i en bogbinders papirkurv (ded. 3 i SKS, 28), og 5 indirekte overleverede (ded. 1, 46, 50, 60 og 72 i SKS, 28).


Auktionen over Søren Kierkegaards indbo

Alt blev godt betalt (2000, Holkenfeldt 3 [udsolgt])

Flemming Chr. Nielsen: Alt blev godt betalt

Hvis du klikker på bogomslaget, kan du læse en opdateret udgave af det kommenterede auktionskatalog over Søren Kierkegaards efterladte indbo.

I dag er det kun muligt at identificere en skrivepult, et kobberstempel til visitkort, lakaftryk af en signet, en pibe, et ikke præ­cist defi­neret portræt af filo­soffens far – og en forlo­velses­ring.


Niels Andreas Kierkegaard

Ind i verdens vrimmel (1998, Holkenfeldt 3 [udsolgt], rev. udg. 2006, Bindslev)

Flemming Chr. Nielsen: Ind i verdens vrimmel

En biografi om Søren Kierkegaards bror Niels Andreas, der i 1832 stak af til Amerika fra den tunge dialektik og teologi i København. I Amerika blev han ven med en sindssyg præst, der siden blev myrdet. Og da Niels Andreas Kierkegaard i 1833 døde i Paterson, New Jersey, blev hans far i København halvt vanvittig af sorg og samvittighedsnag.

Om Ind i verdens vrimmel og Niels Andreas Kierkegaard handler Jean-Pierre Mazens: Dans le tumulte du monde (Bulletin de la Société Søren Kierkegaard, 2008, pp. 13-18) og min egen artikel Flugten til Amerika (Fund og Forskning, 2001, pp. 103-120).

Veldokumenteret og gennemresearchet.
Peter Tudvad, Information

En god historie, godt fortalt, vedkommende.
Niels Jørgen Cappelørn, Jyllands-Posten

Fremragende, levende og bevægende.
Joakim Garff, Kierkegaardiana


Regine Olsens dagbog

Regine Olsens dagbog (2001, Hovedland [udsolgt, men fås som e-bog])

Erik Søndergaard Hansen alias Flemming Chr. Nielsen: Regine Olsens dagbog

En fiktiv dagbog udgivet af pseudonymet Erik Søndergaard Hansen. Alligevel er der en mening med dagbogen. Al Kierkegaard-forskning hævder nemlig, at det var Søren Kierkegaard, der brød med Regine Olsen og ikke omvendt. Men vi har kun Kierkegaards optegnelser at bygge på, og kan man fæste lid til historier med kun én kilde? Ikke uden videre, så det kan med samme ret påstås, at det var Regine Olsen, der brød forlovelsen. Dagbogen er et argument for, at vi intet ved og kan være ført bag lyset af Kierkegaards subjektive fremstilling.

Side 26 i Regine Olsens dagbog
Regine Olsens dagbog, p. 26.

Thomas E. Kennedy: The secret life of Kierkegaard’s lover (The Literary Review, Vol 45-4, 2002, pp. 777-784) vurderer Regine Olsens dagbog som kildeskrift.

Bo Elbrønd-Bek: Don Giovanni. L’ombra di Søren Kierkegaard (NotaBene. Quaderni di studi kierkegaardiani, Vol VI, 2007, pp. 77-105) vurderer Søren Kierkegaard ud fra Regine Olsens dagbog (dansk udgave i Bo Elbrønd-Bek: Indfald og ud­fald, Kbh. 2011, pp. 9-48).

Regine Olsens dagbog i medierne:

Den næsten fuldendte pastiche – sensationelt falsum eller verdenssensation.
Rune Lykkeberg, Information

Falsk er det, men også fermt, ja faktisk både fornøjeligt og inspirerende … Det er en talentfuld litterat, som har begået falskneriet, men Søren Kierkegaard Forskningscentret har jo også allerede lovet, at de nok skal komme efter ham med deres store, stygge elektronmikroskop.
Bjørn Bredal, Politiken

Hvem gemmer sig bag pseudonymet Erik Søndergaard Hansen? Nogle har gættet på drillepinden Svend Åge Madsen. Mit gæt er en anden Århus-original, nemlig Flemming Chr. Nielsen.
John Chr. Jørgensen, Ekstra Bladet

En bemærkning til Regine Olsens dagbog (2002, Hovedland [udsolgt])

Erik Søndergaard Hansen: En bemærkning til Regine Olsens dagbog

Hvis du klikker på hefteomslaget, kan du læse Erik Søndergaard Hansens dokumentation for dagbogens ægthed.

Nekrolog over den fiktive forfatter til Regine Olsens dagbog:

Erik Søndergaard Hansens nekrolog
Skive Folkeblad, 19. august 2003.

19. august 2003 bragte Skive Folkeblad og Morsø Folkeblad en nekrolog over Erik Søndergaard Hansen. Men hvordan får en fiktiv person sin nekrolog i dagspressen? Åbenbart er det ikke et problem. Jeg mailede nekrologen til de to aviser, og dagen efter stod den trykt.

En debat om Regine Olsens dagbog

Debat om Regine Olsens dagbog


To krimier, en bogholder, en litterær fejde og en tv-serie

Den hemmelige note (2006, Holkenfeldt 3 [udsolgt, men fås som e-bog])

Flemming Chr. Nielsen: Den hemmelige note

En satirisk kriminalroman om hvad der sker, da Søren Kierkegaard-forskerne er på deres årlige udflugt til Assistens Kirkegård, og både en social outsider og Efterretningstjenesten fatter interesse for den berømte filosof.

Men virkeligheden kan overgå fiktionen, for i februar 2012 fik jeg en mail fra advokat Klaus Vilstrup, som er tip-oldebarn af den Michael Nielsen, der var Kierkegaards rektor på Borgerdydsskolen.

Og netop Michael Nielsens tip-oldebarn optræder i Den hemmelige note i en lidet flatterende rolle som småkriminel og forfalsker af Kierkegaard-dedikationer. Men Klaus Vilstrup tog humoristisk imod sin fiktive dobbeltgænger: “Med alle sine særheder og tilbøjeligheder er Emanuel Madsen dog ikke en gennemført usympatisk person. Og enkelte af hans karaktertræk kan jeg godt genfinde – omend i noget udvandet form – hos mig selv.”

Så tak til Klaus Vilstrup for det!

Rejsen til Regine (2003, Holkenfeldt 3 [udsolgt, men fås som e-bog])

Flemming Chr. Nielsen: Rejsen til Regine

En krimi om Søren Kierkegaards love story. Kierkegaard-forskere og lykkejægere er på sporet af Regine Olsens dagbog og den udlandsdansker, der ejer det uvurderlige klenodie. En excentrisk bogforlægger, en vurderingsekspert og en ledende medarbejder på Det Kgl. Bibliotek indvikles i mord og bedrag.

Bogholderen (1999, Gullanders Bogtrykkeri [udsolgt, men fås som e-bog])

Søren Kierkegaard: Bogholderen

Min genfortælling af det afsnit, der hedder En Mulighed i Stadier paa Livets Vei, 1845. Novellen fortæller, hvad der sker, når tanker kører i ring, og fornuften okkuperes af en fix idé.

Søren Kierkegaard og Aarhus (1968, Forlaget Aros [udsolgt])

Flemming Chr. Nielsen: Søren Kierkegaard og Aarhus

Den lille bog ligger for evigt begravet under Peter Tudvads anderledes kompetente Kierkegaards Jyllandsrejse, 2006 – men den indgik i 2004 i en litterær fejde.

Et Øjeblik Hr. Kierkegaard, 1-11 (maj 2005 – december 2005, dk4)

Et øjeblik hr. Kierkegaard

11 interview á 22-30 minutters varighed på tv-stationen dk4 i anledning af 150-året for Søren Kierkegaards død.