H. C. Andersen

H. C. Andersen for nørder

Siden er for H. C. Andersen-nørder og -samlere, og den er tænkt som et beskedent supplement til Birger Frank Nielsen: H. C. Andersen Bibliografi. Digterens danske Værker 1822-1875, 1942.

Genoptryk er ikke registreret. Ej heller dedikationer, digte m. m. i antikvarkataloger og lign. Udeladt er også, hvad Birger Frank Nielsen kalder “enkelte Smaadigte, Breve, Dagbogsoptegnelser o. lign., hvorom Oplysninger kan findes i B. Erichsen og Alfr. Krarup: Dansk historisk Bibliografi, III, 1917, 27-32 [m. Rettelser og Tilføjelser pp. 790-791].”


Tilføjelser til Birger Frank Nielsens H. C. Andersen-bibliografi

BFN 307A. Brudstykke af et Brev. (Dateret “Stockholm, den 8. Juli 1837”). Trykt i H. P. Holst (red.): “Dansk Kunstblad“, 20.9.1837, sp. 105-107.

BFN 363A. Parapluien. (En Paraplui det er et luftigt Væsen). Trykt i J. C. Richter (udg.): “Odeum, eller: Den lille Declamator”, 1. Bind, 1839, pp. 196-198.

BFN 425A. Parisernyt. (Af et Privatbrev fra Digteren H. C. Andersen til en af hans Venner). Trykt i Georg Carstensen (udg.): “Ny Portefeuille”, 2. Bind, 3. Hefte, 16.4.1843, sp. 87-90.

BFN 464A. Til Peter Frederik Wulffs Børn. (Det var som Hiemmet ei var Hiemmet meer). Trykt i P. F. Wulff: “Poetiske Arbeider. Udg. efter hans Død”, 1844, p. 258.

BFN 536A. Hørren, en Historie. Trykt i Julius Chr. Gerson (udg.): “Den nye Børneven, illustreret Tidsskrift for Børn”, 1. Bind, 1848, pp.5-11.

BFN 566A. Sang til en langelandsk Melodi. (Hun mig har glemt! Min Sorg hun ei see!). Trykt i program til Det skandinaviske Selskabs Concert i Casino den 8de Mai 1850.

BFN 591A. Med den svenske Udgave. (Dateret “Kjöbenhavn i Mai 1851. H. C. Andersen”). Trykt i “I Sverige”, svensk oversættelse af “I Sverrig”, 22.5.1851, pp. (V-VI).

BFN 594A. Vandring i Skoven. (Min söde Brud, min unge Viv). Trykt i program til Det skandinaviske Selskabs Concert i Casino den 22. November 1851.

BFN 647A. Gangerpilten. (O, hör du goden Ungersvend). Gengivet som “Gammel Folkevise, lempet til Melodi af H. C. Andersen” og trykt i program til Det skandinaviske Selskabs Concert i Casino den 1ste April 1854.

BFN 756A. Sang til [Johan] Christian Drewsens og Olivia Fürsts Bryllup 3. Mai 1856. Lejlighedstryk: 4 sider (Aarhus u. å.) [kendes kun som solgt af Damms Antikvariat, Oslo i febr. 2015 og vedl. H. Topsøe-Jensens tak til Hornemann(?) for trykket].

BFN 759A. Min Dukke. (Dandse, dandse Dukke min!). Trykt i “Folkekalender for Danmark”, 1857, p. (12) (hele “Dandse, dandse Dukke min” trykt i BFN 1012).

BFN 763A. Hundredaarsfesten i Weimar. (Dateret “Weimar, den 5te Septbr. Fra en dansk Deeltager”). Trykt i “Dagbladet“, 16.9.1857.

BFN 792A. Mit Livs Eventyr. Særudgave, 1859. Formentlig et kasseret fejltryk af 2. udgave uden H. C. Andersens portræt og med ark-signatur ‘H. C. Andersens saml. Skrifter. I og II.’ Omtales pp. 195-197 i katalog (august 2014) over kunsthandler Jens S. Borks H. C. Andersen-samling: “It is a great puzzle about this edition and particularly the sheet signature.”

[BFN 1058A]: Et Grav-Vers. (Din Brude-Dragt blev Jordens Muld). Måske trykt i “Adresseavisen” (jvnf. “Anderseniana”, V-VI, 1938, p. 20).

BFN 1256A. Smaavers. (Til Digteren H. P. Holst’s Hustru – Til Baron Kræmer i Sverrig – Devise med en Soldat – I Badehuset ved Corselitze). Trykt i Elith Reumert (red.): “Jule-Kalender 1885”, december 1884, pp. 94-95.

BFN 1256B. En utrykt Børnebog af H. C. Andersen. Med citater og forudgående, upaginerede prøvesider betitlet 5 Blade af H. C. Andersens utrykte Børnebog trykt i P. Nansen (red.): “Af Dagens Krønike”, december 1889, pp.531-536.

Billedbog fra H. C. Andersen til Marie Henriques
H. C. Andersen forærede i 1869 billedbogen til Marie Henriques. 30. maj 2017 blev den på Bruun Rasmussen Kunstauktioner solgt til en udenlandsk køber for 2.9 mio. kr., men da Kulturværdiudvalget nedlagde udførselsforbud, accepterede ejeren i juni 2017 et købstilbud fra Odense Bys Museer

BFN 1256C. Til Madam Bertelsen. (Modtag o du dog den ringe Gave). Trykt i Otto Høpfner (red.): “Børnevennen”, 1898, pp. 7-8.

BFN 1256D. Mit Liw. (Taare trille naar jeg mindes). Trykt i “Vendsyssel Tidende”, 3.4.1905 (Ifølge H. C. Andersen Centret første gang trykt i “Assens Amts Avis”, 4.4.1905).

BFN 1256E. Lev vel! Lev evig vel! Trykt i Sophie Breum (udg.): “Odense Bys Bog om H. C. Andersen”, (1905), p. 58.

BFN 1258A: Sang til Michael Rosings og Agnes Dunlops Bryllup 1. August 1863. (Naar Huus er reist man sætter Krands paa Stangen). Trykt i Andreas Dolleris: “Michael Rosing – en dansk Digters Livsførelse”, 1923, p. 96.

BFN 1261A. Julius Clausen (udg.): “H. C. Andersens Optegnelsesbog”, 1926.

BFN 1261B. “Sygt er mit vilde Hjerte.” (Ak, Natten er saa lang, saa lang). Trykt i C. J. Elmquist: “Et Brev fra H. C. Andersen” (“Dagens Nyheder – Nationaltidende”, 29.3.1930).

BFN 1264A. Smaavers. Trykt i H. G. Topsøe-Jensen: “Interessant Fund af H. C. Andersen Manuskripter” & “Ukendte Digte af H. C. Andersen” (“Berlingske Tidende”, 10.11.1935 & 17.11.1935).


Rettelser til Birger Frank Nielsens H. C. Andersen-bibliografi

BFN 27: fejlagtigt beskrevet som uden smudstitelblad.

BFN 266: det omtalte 3. Oplag af 1. Hæfte udkom aldrig. – De p. 75 omtalte trykforskelle er ikke sikre kendetegn, for også inden for oplagene forekommer enkelte af de nævnte afvigelser. Se en mere detaljeret oversigt her.

BFN 389: samtidig(?) trykt i Gottlieb Siesby (red.): “Salonen”, 1. Bind, 1. Hæfte, oktober 1840, p. 178.

BFN 441: samtidig(?) trykt i J. P. E. Hartmann: “30 Marts 1844 / Studenternes Sang ved Thorvaldsens Bisættelse i Frue Kirke”, pp. 3-5.

BFN 478: samtidig(?) trykt som “Sang för Mindestöttens Afdækning” i J. P. E. Hartmann: “Festmarsch og Sange til Mindefesten ved Skanderborg over höisalig Kong Frederik den Sjette”, 1845, pp. 12-13.

BFN 511: et optryk af 2. strofe i BFN 464A.

BFN 549: et optryk af BFN 536A.

BFN 561: ‘2 sidet Lejlighedstryk’ skal være ‘4 sidet Lejlighedstryk.’

BFN 603: et optryk af BFN 594A.

BFN 659: et optryk af BFN 566A.

BFN 917-922: H. C. Andersen omtales ikke som ‘Prof.’

p. 370 omtaler BFN digtet Norge i “Samlede Skrifter”, 33. bind, 1879 som et optryk af BFN 1020, men der er tale om en ændret og udvidet version.