H. C. Andersen

Tilføjelser til Birger Frank Nielsens H. C. Andersen-bibliografi

Som et beskedent supplement til Birger Frank Nielsen: H. C. Andersen Bibliografi. Digterens danske Værker 1822-1875, 1942 er denne side kun for nørder og samlere.

Genoptryk og dedikationer, digte m. m. i antikvarkataloger er ikke registreret hos Birger Frank Nielsen og heller ikke her. Det samme gælder “enkelte Smaadigte, Breve, Dagbogsoptegnelser o. lign., hvorom Oplysninger kan findes i B. Erichsen og Alfr. Krarup: Dansk historisk Bibliografi, III, 1917, 27-32.”

Som ved gammeldags frimærkesamleri har arbejdet med dette supplement været henlagt til absolut ledige stunder, og kildematerialet er ikke mindst antikvariaternes ‘gamle’ Birger Frank Nielsen-bibliografier med tilføjede notater af for længst afdøde bogsamlere. Med kortere eller (især) længere mellemrum vil måske mere blive føjet til.

BFN 307A. Brudstykke af et Brev. (Dateret Stockholm, den 8. Juli 1837)
H. P. Holst (red.): Dansk Kunstblad, 20.9.1837, sp. 105-107

BFN 363A. Parapluien. (En Paraplui det er et luftigt Væsen)
J. C. Richter (udg.): Odeum, eller: Den lille Declamator, 1. Bind, 1839, pp. 196-198

BFN 425A. Parisernyt. (Af et Privatbrev fra Digteren H. C. Andersen til en af hans Venner)
Georg Carstensen (udg.): Ny Portefeuille, 2. Bind, 3. Hefte, 16.4.1843, sp. 87-90

BFN 464A. Til Peter Fredrik Wulffs Børn. (Det var som Hiemmet ei var Hiemmet meer)
Peter Fredrik Wulff: Poetiske Arbeider. Udgivne efter hans Død, 1844, p. 258

BFN 536A. Hørren, en Historie
Julius Chr. Gerson (udg.): Den nye Børneven, illustreret Tidsskrift for Børn, 1. Bind, 1848, pp.5-11

BFN 566A. Sang til en langelandsk Melodi. (Hun mig har glemt! Min Sorg hun ei see!)
Program til Det skandinaviske Selskabs Concert i Casino den 8de Mai 1850

BFN 591A. Med den svenske Udgave. (Dateret Kjöbenhavn i Mai 1851. H. C. Andersen)
I Sverige, svensk oversættelse af I Sverrig, 22.5.1851, pp. (V-VI)

BFN 594A. Vandring i Skoven. (Min söde Brud, min unge Viv)
Program til Det skandinaviske Selskabs Concert i Casino den 22. November 1851

BFN 756A. Sang til Christian Drewsens og Olivia Fürsts Bryllup 3. Mai 1856
4 sidet lejlighedstryk (Aarhus u. å.) – kendes kun som solgt af Damms Antikvariat, Oslo i febr. 2015 og vedl. H. Topsøe-Jen­sens tak til Hornemann(?) for trykket.

BFN 759A. Min Dukke. (Dandse, dandse Dukke min!)
Folkekalender for Danmark, 1857, p. (12) (hele Dandse, dandse Dukke min i BFN 1012)

BFN 763A. Hundredaarsfesten i Weimar. (Dateret Weimar, den 5te Septbr. Fra en dansk Deeltager)
Dagbladet (København), 16.9.1857

BFN 792A. Mit Livs Eventyr
Variant af Mit Livs Eventyr, 2. udgave, 1859 med arksignatur ‘H. C. Andersens saml. Skrifter. I. og II.’ og uden ’Med Forfatterens Portrait’ på titelbladet

BFN 1256A. Smaavers. (Til Digteren H. P. Holst’s Hustru – Til Baron Kræmer i Sverrig – Devise med en Soldat – I Badehuset ved Corselitze)
Elith Reumert (red.): Jule-Kalender 1885, december 1884, pp. 94-95

BFN 1256B. En utrykt Børnebog af H. C. Andersen. (5 Blade af H. C. Andersens utrykte Børnebog)
P. Nansen (red.): Af Dagens Krønike, december 1889, pp. 531-536

Marie Henriques' børnebog
H. C. Andersen forærede i 1869 den utrykte børnebog til Marie Henriques. 30. maj 2017 blev den på Bruun Rasmussen Kunstauktioner solgt til en udenlandsk køber for 2.9 mio. kr., men da Kulturværdiudvalget nedlagde udførselsforbud, accepterede ejeren i juni 2017 et købstilbud fra Odense Bys Museer. Som Maries Rejse udkom en faksimileudgave i august 2019.

BFN 1256C. Til Madam Bertelsen. (Modtag o du dog den ringe Gave)
Otto Høpfner (red.): Børnevennen, 1898, pp. 7-8

BFN 1256D. Mit Liw. (Taare trille naar jeg mindes)
Vendsyssel Tidende, 3.4.1905

BFN 1258A. Sang til Michael Rosings og Agnes Dunlops Bryllup 1. August 1863. (Naar Huus er reist man sætter Krands paa Stangen)
Andreas Dolleris: Michael Rosing – en dansk Digters Livsførelse, 1923, p. 96

BFN 1261A. Julius Clausen (udg.): H. C. Andersens Optegnelsesbog, 1926

BFN 1261B. Sygt er mit vilde Hjerte. (Ak, Natten er saa lang, saa lang)
C. J. Elmquist: Et Brev fra H. C. Andersen, Nationaltidende, 29.3.1930

BFN 1264A. Smaavers
H. G. Topsøe-Jensen: Interessant Fund af H. C. Andersen Manuskripter & Ukendte
Digte af H. C. Andersen, Berlingske Tidende, 10.11.1935 & 17.11.1935

BFN 1265A. Et Grav-Vers. (Din Brude-Dragt blev Jordens Muld)
Anderseniana, V-VI, 1938, p. 20

Oplagsforskelle i Eventyr, fortalte for Børn, 1835-1847 er registreret HER, og omfanget af en komplet samling Eventyr, fortalte for Børn er anført HER

Rettelser til Birger Frank Nielsens bibliografi

BFN 27: fejlagtigt beskrevet som uden smudstitelblad

BFN 266: 3. Oplag af 1. Hæfte udkom aldrig

BFN 511: optryk af 2. strofe i BFN 464A

BFN 549: optryk af BFN 536A

BFN 561: ‘2 sidet Lejlighedstryk’ skal være ‘4 sidet Lejlighedstryk’

BFN 603: optryk af BFN 594A

BFN 659: optryk af BFN 566A

BFN 917-922: ‘Prof. H. C. Andersen’ skal være ‘H. C. Andersen’

BFN 1094: Norge er ikke et optryk af BFN 1020, men en ændret og udvidet version