H. C. Andersen

H. C. Andersen for nørder

Siden er for H. C. Andersen-nørder og -samlere, og den er tænkt som et beskedent supplement til Birger Frank Nielsen: H. C. Andersen Bibliografi. Digterens danske Værker 1822-1875, 1942.

Genoptryk er ikke registreret. Ej heller dedikationer, digte m. m. i antikvarkataloger og lign. Udeladt er også, hvad Birger Frank Nielsen kalder “enkelte Smaadigte, Breve, Dagbogsoptegnelser o. lign., hvorom Oplysninger kan findes i B. Erichsen og Alfr. Krarup: Dansk historisk Bibliografi, III, 1917, 27-32.”


Tilføjelser til Birger Frank Nielsens H. C. Andersen-bibliografi

BFN 307A. Brudstykke af et Brev. (Dateret “Stockholm, den 8. Juli 1837”). Trykt i H. P. Holst (red.): “Dansk Kunstblad”, 20.9.1837, sp. 105-107.

BFN 363A. Parapluien. (En Paraplui det er et luftigt Væsen). Trykt i J. C. Richter (udg.): “Odeum, eller: Den lille Declamator”, 1. Bind, 1839, pp. 196-198.

BFN 425A. Parisernyt. (Af et Privatbrev fra Digteren H. C. Andersen til en af hans Venner). Trykt i Georg Carstensen (udg.): “Ny Portefeuille”, 2. Bind, 3. Hefte, 16.4.1843, sp. 87-90.

BFN 464A. Til Peter Frederik Wulffs Børn. (Det var som Hiemmet ei var Hiemmet meer). Trykt i P. F. Wulff: “Poetiske Arbeider. Udg. efter hans Død”, 1844, p. 258.

BFN 536A. Hørren, en Historie. Trykt i Julius Chr. Gerson (udg.): “Den nye Børneven, illustreret Tidsskrift for Børn”, 1. Bind, 1848, pp.5-11.

BFN 566A. Sang til en langelandsk Melodi. (Hun mig har glemt! Min Sorg hun ei see!). Trykt i program til Det skandinaviske Selskabs Concert i Casino den 8de Mai 1850.

BFN 591A. Med den svenske Udgave. (Dateret “Kjöbenhavn i Mai 1851. H. C. Andersen”). Trykt i “I Sverige”, svensk oversættelse af “I Sverrig”, 22.5.1851, pp. (V-VI).

BFN 594A. Vandring i Skoven. (Min söde Brud, min unge Viv). Trykt i program til Det skandinaviske Selskabs Concert i Casino den 22. November 1851.

BFN 647A. Gangerpilten. (O, hör du goden Ungersvend). Gengivet som “Gammel Folkevise, lempet til Melodi af H. C. Andersen” og trykt i program til Det skandinaviske Selskabs Concert i Casino den 1ste April 1854.

BFN 756A. Sang til [Johan] Christian Drewsens og Olivia Fürsts Bryllup 3. Mai 1856. Lejlighedstryk: 4 sider (Aarhus u. å.) [kendes kun som solgt af Damms Antikvariat, Oslo i febr. 2015 og vedl. H. Topsøe-Jensens tak til Hornemann(?) for trykket].

BFN 759A. Min Dukke. (Dandse, dandse Dukke min!). Trykt i “Folkekalender for Danmark”, 1857, p. (12) (hele “Dandse, dandse Dukke min” trykt i BFN 1012).

BFN 763A. Hundredaarsfesten i Weimar. (Dateret “Weimar, den 5te Septbr. Fra en dansk Deeltager”). Trykt i “Dagbladet”, 16.9.1857.

BFN 792A. Mit Livs Eventyr. Særudgave, 1859. Formentlig et kasseret fejltryk af 2. udgave uden H. C. Andersens portræt og med ark-signatur ‘H. C. Andersens saml. Skrifter. I og II.’ Omtales pp. 195-197 i katalog (august 2014) over kunsthandler Jens S. Borks H. C. Andersen-samling: “It is a great puzzle about this edition and particularly the sheet signature.”

[BFN 1058A]. Et Grav-Vers. (Din Brude-Dragt blev Jordens Muld). Måske trykt i “Adresseavisen” (jvnf. “Anderseniana”, V-VI, 1938, p. 20).

BFN 1256A. Smaavers. (Til Digteren H. P. Holst’s Hustru – Til Baron Kræmer i Sverrig – Devise med en Soldat – I Badehuset ved Corselitze). Trykt i Elith Reumert (red.): “Jule-Kalender 1885”, december 1884, pp. 94-95.

BFN 1256B. En utrykt Børnebog af H. C. Andersen. Med citater og forudgående, upaginerede prøvesider betitlet 5 Blade af H. C. Andersens utrykte Børnebog trykt i P. Nansen (red.): “Af Dagens Krønike”, december 1889, pp.531-536.

Billedbog fra H. C. Andersen til Marie Henriques
H. C. Andersen forærede i 1869 billedbogen til Marie Henriques. 30. maj 2017 blev den på Bruun Rasmussen Kunstauktioner solgt til en udenlandsk køber for 2.9 mio. kr., men da Kulturværdiudvalget nedlagde udførselsforbud, accepterede ejeren i juni 2017 et købstilbud fra Odense Bys Museer

BFN 1256C. Til Madam Bertelsen. (Modtag o du dog den ringe Gave). Trykt i Otto Høpfner (red.): “Børnevennen”, 1898, pp. 7-8.

BFN 1256D. Mit Liw. (Taare trille naar jeg mindes). Trykt i “Vendsyssel Tidende”, 3.4.1905 (men ifølge H. C. Andersen Centret første gang trykt i “Assens Amts Avis”, 4.4.1905).

BFN 1256E. Lev vel! Lev evig vel! Trykt i Sophie Breum (udg.): “Odense Bys Bog om H. C. Andersen”, (1905), p. 58.

BFN 1258A. Sang til Michael Rosings og Agnes Dunlops Bryllup 1. August 1863. (Naar Huus er reist man sætter Krands paa Stangen). Trykt i Andreas Dolleris: “Michael Rosing – en dansk Digters Livsførelse”, 1923, p. 96.

BFN 1261A. Julius Clausen (udg.): “H. C. Andersens Optegnelsesbog”, 1926.

BFN 1261B. “Sygt er mit vilde Hjerte.” (Ak, Natten er saa lang, saa lang). Trykt i C. J. Elmquist: “Et Brev fra H. C. Andersen” (“Dagens Nyheder – Nationaltidende”, 29.3.1930).

BFN 1264A. Smaavers. Trykt i H. G. Topsøe-Jensen: “Interessant Fund af H. C. Andersen Manuskripter” & “Ukendte Digte af H. C. Andersen” (“Berlingske Tidende”, 10.11.1935 & 17.11.1935).


Rettelser til Birger Frank Nielsens H. C. Andersen-bibliografi

BFN 27: fejlagtigt beskrevet som uden smudstitelblad.

BFN 266: det omtalte 3. Oplag af 1. Hæfte udkom aldrig. – De p. 75 omtalte trykforskelle er ikke sikre kendetegn, for også inden for oplagene forekommer enkelte af de nævnte afvigelser. Se en mere detaljeret oversigt HER.

BFN 389: samtidig(?) trykt i Gottlieb Siesby (red.): “Salonen”, 1. Bind, 1. Hæfte, oktober 1840, p. 178.

BFN 441: samtidig(?) trykt i J. P. E. Hartmann: “30 Marts 1844 / Studenternes Sang ved Thorvaldsens Bisættelse i Frue Kirke”, pp. 3-5.

BFN 478: samtidig(?) trykt som “Sang för Mindestöttens Afdækning” i J. P. E. Hartmann: “Festmarsch og Sange til Mindefesten ved Skanderborg over höisalig Kong Frederik den Sjette”, 1845, pp. 12-13.

BFN 511: et optryk af 2. strofe i BFN 464A.

BFN 549: et optryk af BFN 536A.

BFN 561: ‘2 sidet Lejlighedstryk’ skal være ‘4 sidet Lejlighedstryk.’

BFN 603: et optryk af BFN 594A.

BFN 659: et optryk af BFN 566A.

BFN 917-922: H. C. Andersen omtales ikke som ‘Prof.’

BFN 1094: Norge er ikke et optryk af BFN 1020, men en ændret og udvidet version.